NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
– GŁÓWNY KSIĘGOWY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WOJCIESZYCACH
Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W RÓŻANKACH

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach z przyczyn organizacyjnych unieważnia nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – główny księgowy, ogłoszony dnia 04 stycznia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej placówki oraz na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą odebrać je w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach, ul. Osiedlowa 6, Wojcieszyce w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 

                                                                 Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach
z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach

 /-/ Joanna Grymuza