Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach informuje o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze-główny księgowy

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WOJCIESZYCACH Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W RÓŻANKACH ul. Osiedlowa 6, 66-415 Kłodawa.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Joanna Witkowska, zamieszkała w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja stwierdziła, że kandydatka odpowiada kryteriom określonym w ogłoszeniu o naborze. Przystępująca do konkursu wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku głównej księgowej. Na tej podstawie Komisja podjęła decyzję o wskazaniu Pani Joanny Witkowskiej, jako właściwej kandydatki do objęcia ww. stanowiska.

 

/-/ Joanna Grymuza

                                                                                                Wojcieszyce, 05 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t. j. ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936 t. j. ze zmianami).

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach ogłasza nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze – główny księgowy.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - PLAN (PDF)

RAPORT (PDF)

Koordynatorem do spraw dostępności w Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach jest Elwira Pałka (ul. Osiedlowa 6, Wojcieszyce, 66 - 415 Kłodawa) tel. 95 7311 473. 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach
informuje o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze-główny księgowy

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WOJCIESZYCACH Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W RÓŻANKACH ul. Osiedlowa 6, 66-415 Kłodawa

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Honorata Sałatka, zamieszkała w Gorzowie Wlkp.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: