Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach
informuje o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze-główny księgowy

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WOJCIESZYCACH Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W RÓŻANKACH ul. Osiedlowa 6, 66-415 Kłodawa

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Honorata Sałatka, zamieszkała w Gorzowie Wlkp.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: