Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach
informuje o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze-główny księgowy

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WOJCIESZYCACH Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W RÓŻANKACH ul. Osiedlowa 6, 66-415 Kłodawa

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Honorata Sałatka, zamieszkała w Gorzowie Wlkp.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja stwierdziła, że kandydatka odpowiada kryteriom określonym w ogłoszeniu o naborze. Przystępująca do konkursu wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku głównej księgowej. Na tej podstawie Komisja podjęła decyzję o wskazaniu Pani Honoraty Sałatki, jako właściwej kandydatki do objęcia ww. stanowiska.


Dyrektor
Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach
z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach
mgr Joanna Grymuza