Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - PLAN (PDF)

RAPORT (PDF)

Koordynatorem do spraw dostępności w Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach jest Elwira Pałka (ul. Osiedlowa 6, Wojcieszyce, 66 - 415 Kłodawa) tel. 95 7311 473.