- GŁÓWNY KSIĘGOWY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WOJCIESZYCACH Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W RÓŻANKACH

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260) oraz Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936.).

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach ogłasza nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze – główny księgowy.